Organisatie en financiën van Breda

Afwijkingen programma en thema's

Thema Toekomstbestendige Organisatie

Impulsgelden:

Ook bij de gemeente Breda staat digitalisering hoog op de agenda. Digitalisering en informatisering spelen namelijk een belangrijke rol in het efficiënt en effectief werken en het bieden van een moderne dienstverlening. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de i-Strategie van de gemeente Breda. Een belangrijk onderdeel dat een impuls krijgt betreft de verdere doorvoering en borging van privacy-maatregelen in de bedrijfsprocessen. Dit vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op gebied van privacy en continue aandacht hiervoor: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Ter versterking van digitalisering, datagedreven werken en veilig en vertrouwd werken is, zowel in het bestuursakkoord Focus op vooruitgang, als in de voorjaarsnota’s van 2016 en 2017 impulsgeld gereserveerd, € 1 miljoen voor 2018.
Dit impulsgeld willen we via de volgende actielijnen besteden:

  • Digitaal en i-bewust werken: € 200.000;
  • Goed gebruik van data: € 450.000;
  • Veilig en vertrouwd: € 300.000;
  • Van buiten naar binnen: € 50.000.

Financiële afwijkingen op deze begrote kosten rondom de impulsgelden zijn:

  • € 0,1 miljoen aan meerkosten voor de accountant.
  • € 1,4 miljoen negatief resultaat als gevolg van het meerjarenperspectief (als gevolg van de bijstelling van het accres in de rijkscirculaire van maart 2018).
  • € 1 miljoen positief treasury resultaat.